Arbete med geopolymer injektering.

Tjänster

Injektering med geopolymer av golv inomhus.

Om oss

Geoteknikerna Sverige